SZC logo

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

OM kód: 203 067/002 | 8900 Zalaegerszeg, Jókai M. u. 4-6.

Intézmény logo

Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Tantárgyi menetrendek

Aktuális információ

Iskolánk 9. osztályába az a tanuló vehető fel, aki az általános iskola 8. osztályát (vagy az ennek megfelelő középiskolai osztályt) elvégezte, jelentkezési lapját az iskolába adta be, és eleget tett a felvételi követelményeknek.

A felvétel feltételei:

A felvételi rangsorolás a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi matematika, informatika (digitális kultúra), magyar nyelv és irodalom, történelem és egy tanult idegen nyelv tantárgyi eredményei történnek. Akinek nincs informatika (digitális kultúra) osztályzata, annak a fizika tantárgy osztályzatát számítjuk be. Pontegyenlőség esetén a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük az igazoltan halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, majd azt a jelentkezőt, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyén lévő településen található.

A 2024/2025-es tanévben 4 osztályt indítunk, melyek közül 2-2 osztály tanul majd

 • Gazdálkodás és menedzsment ágazaton
 • Informatika és távközlés ágazaton.

Az osztályok technikusi kerettanterv szerint 5 évig tanulnak majd iskolánkban.
Az első kettő tanévben az ágazati alapoktatás lesz jellemző, az azt követő három tanévben szakirányú oktatás folyik majd.

Gazdálkodás és menedzsment ágazaton - 2 osztály indul 30-30 tanulóval:

 • Az osztályok képzési ideje az érettségi és a technikusi vizsga megszerzéséig 5 év.
 • A tanulók az általános iskolában megalapozott angol, vagy német nyelvtudást haladó szinten bővítik.
 • A 13. évfolyam végén a megszerezhető szakmák:
  • Pénzügyi-számviteli ügyintéző, vagy
  • Vállalkozási ügyviteli ügyintéző technikus.
 • A szakmák választására a 10. évfolyam végén lesz lehetőség.
 • A Gazdálkodás és menedzsment ágazatra jelentkezők az 1101-es kódot jelöljék meg!

Informatika és távközlés ágazaton - 1 osztály indul 30  tanulóval technikusi kerettanterv alapján: 

 • Az osztály képzési ideje az érettségi és a technikusi vizsga megszerzéséig 5 év.
 • A tanulók választhatnak, hogy az angol nyelvet kezdő szinten szeretnék tanulni, vagy az általános iskolában megalapozott angol nyelvtudásukat haladó szinten bővítik majd.
 • A 13. évfolyam végén a megszerezhető szakmák:
  • Szoftverfejlesztő és -tesztelő, vagy 
  • Informatikai rendszer- és alkalmazás- üzemeltető, vagy
  • Távközlési technikus.
 • A szakmák választására a 10. évfolyam végén lesz lehetőség.
 • Az Informatika és távközlés ágazatra jelentkezők az 1102-es kódot jelöljék meg.

Informatika és távközlés ágazaton - 1 osztály indul 30 tanulóval okleveles technikusi kerettanterv alapján

 • Az osztály képzési ideje az érettségi és a technikusi vizsga megszerzéséig 5 év.
 • A tanulók választhatnak, hogy az angol nyelvet kezdő szinten szeretnék tanulni, vagy az általános iskolában megalapozott angol nyelvtudásukat haladó szinten bővítik majd.
 • A 13. évfolyam végén a megszerezhető szakmák:
  • Szoftverfejlesztő és -tesztelő, vagy
  • Informatikai rendszer- és alkalmazás- üzemeltető, vagy 
  • Távközlési technikus. 
 • A szakmák választására a 10. évfolyam végén lesz lehetőség.
 • Az Informatika és távközlés ágazatra jelentkezők az 1103-es kódot jelöljék meg.

A technikumi képzés:

A technikumi képzés nappali munkarendben 9-13. évfolyamon szervezett közismereti oktatást és szakmai elméleti és gyakorlati képzést jelent. A technikumban történő tanulás 2 éves ágazati alapoktatás, valamint 3 éves szakmai oktatás keretei között valósul meg. Az 5 tanéven át történő oktatás felkészíti a tanulókat a közismereti érettségi vizsgára, a technikusi vizsgára és a felsőfokú tanulmányok elkezdésére.  A képzési forma előnyei: rugalmas tanulási utak és átjárhatóság az ágazatok között, a 13. évfolyam végén tett szakmai érettségi emelt szintű érettséginek számít és egyben technikusi végzettséget is ad. A tanulók a 10. év végén ágazati alapvizsgát tesznek, és további tanulmányaikhoz szakmát választanak. Gazdálkodás és menedzsment ágazaton és Távközlés technikus szakon mentorrendszert működtetünk, amelynek keretében a tanulók szakmai mentor segíti a portfólió elkészítésében.

Gazdálkodás és menedzsment ágazaton arra fókuszálunk, hogy a tanulók a szakmai ismereteket valós vállalati környezetben is megismerjék, kipróbálhassák. Ezért a képzés során több alkalommal gyárlátogatást szervezünk partnereinknél, valamint vállalati szakemberek látogatnak el hozzánk egy-egy tantárgy keretében.

Informatika és távközlési ágazaton tanuló diákok a Cisco Hálózati Akadémai oktatási programja alapján sajátítják el a hálózati ismereteket. Így 11-13. évfolyamon egy-egy összesen három (IT Essentials, CCNA Routing & Switching, Security, NDG Linux Essentials) a vállalalati gyakorlatban elismert tanúsítványt is szereznek.

Az okleveles technikusképzésről: Informatika és távközlési ágazaton egyetemi együttműködés keretében indítjuk a képzést. A technikus képzés során tanulóink olyan ismeretet és kompetenciákat szereznek, amelyet az egyetem beszámít a felsőfokú tanulmányok során.

További információk képzéseinkről:

A technikusképzésben tanuló diákok tanulmányi ösztöndíjban és juttatásokban részesülnek.

Az ösztöndíj mértéke:

 • 9-10. évfolyamon az ösztöndíj alapjának 8%-a (8 000 Ft/hó)
 • 11-13. évfolyamon az ösztöndíj alapjának 8-59 %-a tanulmányi teljesítménytől függően (8 000 Ft/hó-59 000 Ft/hó).

A juttatások jogcíme és mértéke:

 • pályakezdési juttatás: az első szakma megszerzése után a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összegének 133-302%-a (133 000 – 302 000 Ft) a szakmai vizsga eredményétől függően;
 • rászorultsági támogatás: 3,5-es tanulmányi átlag fölött a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összegének 16-34%-a, tanulmányi teljesítménytől függően.

Segítség a felvételi jelentkezési lap kitöltéséhez:

 • Az iskola OM azonosítója:
  203067
 • Az iskola neve:
  Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum
 • Az iskola címe:
  8900 Zalaegerszeg, Jókai Mór utca 4-6.
 • A tanulmányi területet meghirdető feladatellátási hely kódja (minden esetben):
  002

Iskolánkban felvételi vizsga nincs, a felvételi rangsorolás a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi matematika, digitális kultúra, magyar nyelv és irodalom, történelem és egy tanult idegen nyelv tantárgyi eredményei alapján történik. Akinek nincs digitális kultúra osztályzata, annak a fizika tantárgy osztályzatát számítjuk be. (Pontegyenlőség esetén a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük az igazoltan halmozottan hátrányos tanulót, majd azt a jelentkezőt, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyén található.)

A felvételről az iskola igazgatója dönt.
A 8. osztályosokat és iskoláikat 2024. május 2-ig értesítjük ki a felvételről vagy elutasításról.

Kollégiumi elhelyezés biztosított.

Légy tagja a Csányosok közösségének!

 • használható tudást adunk át,
 • kiváló oktatóink a Te jövődért dolgoznak,
 • szeretünk csapatban tevékenykedni,
 • technikai környezetünket folyamatosan fejlesztjük,
 • találkozhatsz az üzleti világ szereplőivel,
 • színes és rendezvényekben gazdag diákéveket kínálunk.

Válassz minket! 💚

Érettségi utáni szakképzés felvételi tájékoztató

Tájékoztató az érettségi utáni képzésre jelentkezőknek

A Zalaegerszegi SZC Csány László Technikumban, a 2023/2024-es tanévre, emeltszintű szakképesítések megszerzésére irányuló nappali munkarend szerint szervezett képzésekre hirdetünk felvételt.

 • Szoftverfejlesztő
 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Szoftverfejlesztő, 54 213 05 OKJ számú szakképesítés megszerzésére, a 2016-ban bevezetett, szakgimnáziumi rendszerű, 1 évfolyamos képzés keretében, Informatika ágazaton szerzett szakmai érettségi vizsgával rendelkezőknek hirdetünk felvételt.

 • A képzést nappali munkarend szerint indítjuk.
 • Jelentkezési feltétel: Érettségi bizonyítványban szereplő 3142/9 FEOR számú – Számítógépes rendszerkarbantartó – munkakör betöltésére szóló képesítés.

Pénzügyi-számviteli ügyintéző, 54 344 01 OKJ számú szakképesítés megszerzésére, a 2016-ban bevezetett, szakgimnáziumi rendszerű, 1 évfolyamos képzés keretében, Közgazdaság ágazaton szerzett szakmai érettségi vizsgával rendelkezőknek hirdetünk felvételt.

 • A képzést nappali munkarend szerint indítjuk.
 • Jelentkezési feltétel: Érettségi bizonyítványban szereplő 4123 FEOR számú – Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor – munkakör betöltésére szóló képesítés.

Felnőttek szakmai oktatása tájékoztató

Tájékoztató a felnőttek szakmai oktatására jelentkezőknek

A Zalegerszegi SZC Csány László Technikumban, a 2023/2024-es tanévre, az alábbi képzésre hirdetünk felvételt.

Pénzügyi-számviteli ügyintéző - 5 0411 09 01 és

Vállalkozási ügyvitelei ügyintéző - 5 0411 09 01 azonosító számú szakma megszerzésére irányuló képzés.

 • A képzés 2 évfolyamos.
 • A képzésen résztvevőkkel felnőttképzési szerződést kötünk.
 • A képzést esti munkarend szerint indítjuk, ami heti 2-3 alkalmas elfoglaltságot jelent munkaidő után.
 • Jelentkezési feltétel: Érettségi bizonyítvány.

Partnereink

SZC logo

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum


Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum

8900 Zalaegerszeg, Jókai M. u. 4-6.

Telefon: +3692511800

E-mail: igazgatosag@csany-zeg.hu

OM azonosító: 203 067/002


2024Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum