SZC logo

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

OM kód: 203 067/002 | 8900 Zalaegerszeg, Jókai M. u. 4-6.

Intézmény logo

Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Történet

Iskolatörténet

TörténetTörténetTörténet

"Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass a jövőn!"

(Széchenyi István)

A kezdetek

1872-ben Zalaegerszeg város képviselő-testülete az iskola megteremtése érdekében megkereste a vármegye törvényhatósági bizottsági gyűlését. A megye a város kérését jogosnak ítélte, és bizottságot küldött a költségek gyűjtéssel történő előteremtésére. Ilyen előzmények után 1874. január 3-án nyílt meg ünnepélyes keretek között a "Zalaegerszegi Polgári Fiúiskola", amelynek I. osztályába a népiskola IV. osztályának elvégzése után lehetett jelentkezni.

Az intézmény még hosszú ideig egy fedél alatt dolgozott a polgári iskolával, tanári testületük is közös volt, de az 1886/87. tanévtől már hivatalosan elismert "Zalaegerszegi Államilag Segélyezett Községi Polgári Fiú-, Középkereskedelmi és Polgári Leányiskola" néven szerepelt. 1899-ben az iskolát államosították, új neve "Magyar Királyi Állami Felső Kereskedelmi iskola" lett. Első igazgatója Udvardy Ignác volt, aki 1906-ig állt az iskolavezetés élén. Az 1934/35. évi értesítő így emlékezik a kiváló igazgatóra: "Bölcs és nagy pedagógus volt, aki nemcsak tanított, de jellemeket is formált."

Legfontosabb mérföldkövek

Az 1924/25. év ismét jelentős dátum a több,mint 100 év történetében, ugyanis a felsőkereskedelmi iskola a 48-as szabadságharc egyik kiemelkedő alakjának, a zalacsányi születésű Csány Lászlónak a nevét vette fel. Ettől kezdve az intézmény hivatalos neve: "Zalaegerszegi Magyar Királyi Állami Négyévfolyamú Csány László Fiú Felső Kereskedelmi Iskola" lett.

Az iskola fejlődésében a következő jelentős esemény az 1940/41. tanévben következett be. A kultuszminiszter az eddigi felső kereskedelmi iskola helyett klasszikus műveltséget adó, a gimnáziumokkal egyenlő színvonalon álló kereskedelmi szakközépiskolát szervezett. Új rendtartása és tanításterve 1940 júniusában lépett életbe. 1941-től az iskola a "Zalaegerszegi Magyar Királyi Állami Csány László Kereskedelmi Középiskola" nevet viselte.

A második világháború - iskolánkat sem kímélő - megpróbáltatásai után egy 1946. március 31-én megjelent rendelet indította útjára a Dolgozók Kereskedelmi Középiskoláját. Az első tanévben 55 dolgozó tanulója volt ennek az iskolának, s ez mindjárt párhuzamos osztályok szervezését tette szükségessé. Ezekben az években többször változott az iskola elnevezése is. Az 1949/50. tanévben "Közgazdasági Gimnázium", majd az 1950/51. tanévtől "Közgazdasági Középiskola" elnevezést kapott, végül az 1952/53. tanévtől az intézet "Közgazdasági Technikummá" alakult át, előbb mezőgazdasági, később ipari és mezőgazdasági tagozattal. Az 50-es évek második felében - az 1957-től beindult levelező tagozattal együtt - a létszám annyira megnőtt, hogy az iskola működése a régi szűkös helyen lehetetlenné vált, ezért 1958 szeptemberétől átköltözött a mai helyére, a Jókai utcába. Az 1961. évi III. törvény fontos állomása az iskola fejlődésének, mely alapján iskolánk közgazdasági szakközépiskolává alakult át, melynek képzési célja is megváltozott; általános irányú közgazdasági képzettséget nyújtott, majd a 60-as évek második felétől a gazdaság fejlődése által megkívánt, új ágazatokkal bővült: ügyviteli, pénzügyi, számvitelgazdálkodási, majd az országban elsők között, 1973-tól számítástechnikai ágazattal.

A rendszerváltás döntő átalakulást jelentett a képzésben. A nagyvállalatok felbomlása, a kis- és középvállalkozások szakember igénye a munkáltatók munkaerő keresletét újrafogalmazta; az iskolától a szakmai tárgyak tartalmi változása mellett szemléletváltozást követelt. Igényként jelentkezett az idegen nyelvek magasabb szintű oktatása, a számítógép alkalmazásának elsajátítása, a kommunikációs készség fejlesztése. Mindez szükségessé tette a képzés belső szerkezetének átalakítását és a képzés időtartamának megnövelését.

1993-tól az iskola bekapcsolódott a világbanki tantervű modellbe, amely az 1998/99-től bevezetendő új képzési program alapját is jelenti, mely szerint átformálódik az iskola képzési szerkezete: a beiskolázás nem ágazatokra történik, hanem egységes, általános képzésre. Így csak az első 2 év után, 16 éves korban kerül a tanuló először pályaválasztási döntés elé a szakmai alapozás megválasztásánál, majd másodszor 18 évesen, a középiskolai érettségit követően az OKJ szerinti szakmai képzés irányának és szintjének eldöntésekor. Ekkor kell eldöntenie, hogy közép- vagy felsőfokú szakmai képesítést akar-e szerezni az iskolában és milyen területen, vagy tovább akar tanulni valamilyen felsőfokú intézményben. Az iskola tanulói magas szintű felkészítést kapnak állami felsőfokú tanulmányok folytatására - főleg a szakiránynak megfelelően - a gazdasági felsőoktatás egyetemeire, főiskoláira. A helyi Pénzügyi és Számviteli Főiskolával kötött együttműködési szerződés alapján létrejövő akkreditált felsőfokú /post secondary/ képzés újabb lehetőséget ad az érettségizetteknek: a felsőfokú szakmai képesítés megszerzése mellett tanulmányaikat - felvételi vizsga nélkül - a főiskola második évfolyamán folytathatják.

1999-ben novemberében kerül átadásra az évtized legnagyobb iskolai beruházása: a tetőtérbeépítéssel megvalósított korszerű tanirodai létesítmény, ahol a vállalati életet szimuláló különböző munkahelyeken a legváltozatosabb számítás- és irodatechnikai, valamint telekommunikációs eszközök segítségével készülhettek fel a tanulók a gyakorlati munkavégzés főbb területeire.  A felsőfokú szakmai képzés köre az ezredfordulót követően három irányban is bővült az intézményben. Titkárságvezető és Műszaki informatikai mérnökasszisztens szakmákkal, a Veszprémi Egyetemmel együttműködve, majd 2005-től kezdetben a Pécsi Tudományegyetemmel majd a győri Széchenyi István Egyetemmel közösen- Jogi asszisztens képzéssel.

2001 decemberében avattuk fel az iskola auláját amely a 2. emeleten készült el. A kétezres években az iskola informatikai és oktatástechnikai eszköz ellátottsága folyamatosan gyarapodott. Számítógépes termek és laborok, interaktív táblával, projektorokkal felszerelt termek is hozzájárulnak a magas színvonalú szakmai oktatáshoz.

A szakképzés új mérföldkövéhez érkezett el az iskola 2008-ban, amikor belépett az Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ tagjai közé. Majd 2015. július 1-jétől intézményünk a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába került. Ettől az időszaktól iskolánk képzési portfóliójában a munkaerő-piaci kereslethez igazodó közgazdaság ágazati – pénzügyi-számviteli ügyintéző ráépüléssel –, valamint informatika ágazati – szoftverfejlesztő, rendszerüzemeltető és gazdasági informatikus ráépüléssel - képzésekre szakosodott képzések indultak.  2015. szeptember 1-jétől a fenti szakmákat felnőttoktatás keretében is elsajátíthatják az érdeklődők.

Az iskola történetének legújabb fejezetéhez érkeztünk el, 2019. szeptember 1-jétől intézményünk az Innovációs és Technológiai Minisztérium irányítása alá került, működtetőnk a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum lett. 2020. szeptember 1-jétől intézményünkben is elkezdődött a technikusképzés, iskolánk neve Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum. Iskolánkban jelenleg két ágazaton – gazdálkodás és menedzsment valamint informatika és távközlés – 6 szakmában folytatunk technikusképzést iskola rendszerű oktatás keretében. A gazdálkodás és menedzsment ágazaton szakmáink esti tagozaton is elérhetők.

".........szeresd a jelent, építsd a jövőt!"  Hiszünk abban, hogy a jelenben elvégzett oktató-nevelő munkákkal, közösségépítő tevékenységünkkel, széleskörű társadalmi szerepvállalásunkkal tovább írhatjuk a "Csány Technikum" történetét. 


Partnereink

SZC logo

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum


Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum

8900 Zalaegerszeg, Jókai M. u. 4-6.

Telefon: +3692511800

E-mail: igazgatosag@csany-zeg.hu

OM azonosító: 203 067/002


2024Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum