ZSzC Csány László Szakgimnáziuma, Zalaegerszeg

Közösségi szolgálat...


Közösségi szolgálat általános ismertetése.

A Közösségi szolgálat teljesítését a 2011. évi CXC. a Nemzeti köznevelési törvény írja elő, és jogszabály részletezi.

2015. január 1-jével hatályba léptek a 2014. évi CV. törvény „a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról” elfogadásával az Iskolai Közösségi Szolgálat teljesítésére vonatkozó jogszabályok. A változtatás értelmében a következő határidőre módosult a közösségi szolgálat teljesítése: „ A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása…”

A változtatás értelmében az érettségi vizsga megkezdéséig teljesítenie kell a diákoknak az 50 óra közösségi szolgálatot. Tehát nem kell 11. osztály végéig teljesíteni az 50 órát, azonban nem az érettségi bizonyítvány kiadásának, hanem az érettségi megkezdésének feltétele lett a teljesítés. 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.

Pár gondolat a közösségi szolgálatról:
Közösségi szolgálat célja: Magyarországon fokozottan, de sajnos globális szinten is teret nyert a társadalmi elidegenedés, mely szomorú tényt számtalan felmérés és közvélemény kutatás is alátámaszt. 2009-ben készült egy felmérés „Bizalom, társadalmi tőke, intézményi kötődés” címmel a bizalomról, melyben a megkérdezettek több mint 80 %-a azt válaszolta, hogy senki nem törődik a másikkal.

A következő momentumok a legfontosabbak: 2016. január 1-je után az érettségi vizsgára bocsátás feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. A 2012/2013. tanévben középfokú tanulmányaikat megkezdőket MÁR ÉRINTI a jogszabályváltozás!

A köznevelési közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei:

 • egészségügyi (mentor segítségével lehet ellátni ilyen feladatot; a mentort a fogadóintézmény biztosítja)
 • szociális és jótékonysági (mentor segítségével lehet ellátni ilyen feladatot, sérült emberek esetén; a mentort a fogadóintézmény biztosítja)
 • oktatási (lehet saját iskolánk is a fogadóintézmény, az iskolai mentorral)
 • kulturális és közösségi
 • környezet- és természetvédelmi
 • polgári és katasztrófavédelmi
 • közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel (mentort kell alkalmazni)

Kötelezőség és önkéntesség együttese: a tevékenységet a tanulók önkéntesen választják az iskola közvetítette lehetőségek közül, vagy tanulók is javasolhatnak fogadó szervezetet. A fogadó szervezetek számára egy kapcsolat-felvételi lapot kell kitölteni. Az iskolai mentor tartja a fogadó szervezetekkel a kapcsolatot, a szervezetek munkáját gyakorlati útmutatóval segítjük.

Számtalan szervezet lehet, akik a feladatok ellátását szolgálják, mint például:

 • Katasztrófavédelmi igazgatóságok, Tűzoltóságok
 • Polgárőrszövetségek
 • Önkormányzatok
 • Szociális és gondozási központok
 • Kórházak
 • Állatmenhelyek
 • Civil szervezetek, egyesületek

A Fogadó szervezetekről az iskolai koordinátor tud felvilágosítást adni. A törvény részletesen határozza meg a munkavégzés napi, heti időkereteit, valamint részletesen kitér a pihenőidő biztosítására is.

 • közösségi szolgálat este 20 óra és reggel 6 óra között nem végezhető,
 • tanítási szünetben napi 3, heti max. 12 óra dolgozható,
 • tanítási időben, tanítási napon napi 2 óra,
 • tanítási időben, tanítási napon kívül napi 3 óra.

A 16. életévét betöltött, de 18. életévét be nem töltött önkéntes tevékenységére fordítható munkaidő nem haladhatja meg a napi 4,5 órát és a heti 18 órát. 50 óra teljesítése kötelező, ebből legfeljebb 5 óra felkészítő, majd végezetül 5 óra záró foglalkozás lehet. A tanulók több fogadó szervezetnél is kitölthetik a kötelező idejüket, a tevékenységnek nem lehet célja anyagi haszonszerzés. A középiskolában a 9-11. évfolyamos tanulók számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva lehet a szolgálatot teljesíteni, törekedve az egyes évfolyamok közti egyenletes terhelésre. Intézményünk azt a gyakorlatot kívánja folytatni, hogy elsősorban a diákok az első 2 évben teljesítsék, a 3. évre már csak eseti jelleggel maradjon feladat. Ez nem kötelező, csak egy diákbarát gondolkodás, mellyel könnyíteni szeretnénk a rájuk nehezedő, az évek előrehaladtával folyamatosan növekedő terheket. A közösségi szolgálat a tanulók lakókörnyezetében, vagy az iskola székhelyén szervezhető meg. Iskolánkban mentor segítségével szervezik a feladatot.

Az Intézmény részéről a program felelőse és kapcsolattartója:
Név: Balázs Boglárka
Elérhetősége: balazs.boglarka@csany-zeg.hu
A közösségi szolgálatot dokumentálni kell:

 • a tanulók részéről: a diákoknak Jelentkezési lapot kell kitölteni, valamint a tevékenységükről folyamatosan naplót kell vezetni. Ennek tartalmaznia kell a ledolgozott órák számát, időpontját, a Fogadó intézmény igazolását, valamint a szolgálat során szerzett tapasztalatokat, élményeket,
 • az iskola a napi adminisztrációs tevékenységén túl, az osztálynaplóban és a tanuló törzslapján is dokumentálja a szolgálat teljesítését,
 • valamint természetszerűleg a fogadó intézményekkel az iskolánknak megállapodási szerződést kell kötni.

Az iskolánkba érkező 9. évfolyamosok számára felkészítő foglalkozást tartunk, melynek során megismerik a közösségi szolgálat folyamatát. Az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iskola iratkezelési szabályzatában rögzíti, a szükséges dokumentumokat pedig 5 évig meg kell őriznie.

Pályaválasztás 2014 október
Koraszülött
Esély
Esély