ZSzC Csány László Szakgimnáziuma, Zalaegerszeg

Köszöntő...


Rigó Csabáné
igazgató


Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm intézményünk honlapján az érdeklődő szülőket, diákokat, és minden kedves látogatót.

A megyeszerte és a régióban is neves iskolánk nemcsak a város számára képez szakembereket. Az elmúlt évek gyakorlata alapján a felvett nyolcadikosok több mint fele a beiskolázási körzethez tartozó 40-50 kisebb-nagyobb községben lakó tanuló, akik a szakma megszerzését követően lakóhelyükön, vagy annak közelében helyezkednek el.

Az alapos és korszerű képzés mellett az iskola kiemelt feladata a tanulók felsőfokú tanulmányokra való felkészítése, így diákjaink elsősorban a szakiránynak megfelelő gazdasági és informatikai főiskolákon, egyetemeken folytatják tovább tanulmányaikat, de nagyon széles skálán mozognak a más egyetemekre, főiskolákra felvett tanulók száma is. Az iskolában évről évre magas a sikeresen felvételiző tanulók száma.

Iskolánk nevelőtestülete mindig is arra törekedett, s törekszik ma is, hogy minél több legyen az az érték, amit a gyerekek tudásban, szociális - kulturális fejlődésben kaphatnak. Célunk, hogy diákjaink érezzék, értük és általuk történik minden. Pályázatainknak köszönhetően ezt sok szabadidős- és közösségi programmal, diákrendezvénnyel erősítjük. Igyekszünk egyenlő esélyt teremteni valamennyi tanulónknak, hogy a megszerzett tudás segítségével képesek legyenek az információkat saját maguk értelmezni, a lehetőségeiket reálisan mérlegelni, a jövőjüket tervezni és annak megvalósításáért cselekedni. Egyaránt fontos számunkra a tehetséggongozás és a gyengébb képességűek fejlesztése.

Iskolánk nyíltan és tudatosan vállalja az alapvető emberi értékek közvetítését, úgy, mint a tisztesség, egymás tisztelete, hűség, szeretet, becsületesség, megbízhatóság, áldozatkészség, egymásért vállalt felelősség, a viselkedéskultúra, a tolerancia, az önfegyelem és fegyelem. Szigorú iskolai rendtartásunkat igyekeztünk mindenkivel betartatni, aminek eredménye, hogy tanulóink jólneveltsége bármerre is járjunk, mindenhol feltűnik és dicséretet kapunk érte, pedagógusok és diákok egyaránt. Erre büszkék is vagyunk.

Kiemelten fontosnak tartjuk a magas szintű informatikai tudást. A legkorszerűbb informatikai eszközöket felhasználva adunk lehetőséget diákjainknak a tantárgy lehető legmagasabb színvonalú elsajátítására. Ezen túl mindkét ágazatunkon kötelező tantárgyként tízujjas vakírást tanítunk, melynek segítségével a nálunk végzettek munkaerő piaci elhelyezkedési esélyei javulnak.

Az informatikai tudás mellett szintén fontosnak tartjuk az idegen nyelvek oktatását is. Egy mai fiatal már szinte csak akkor boldogulhat a munkaerőpiacon, ha társalgási szinten beszél legalább egy európai nyelvet, ezért a kötelező idegen nyelv oktatásán kívül angol, német és orosz szakkörön ismerkedhetnek diákjaink a különböző idegen nyelvekkel, igény szerint kezdő vagy haladó szinten.

Büszke vagyok iskolánk múltjára, pedagógusaink, diákjaink eddig elért eredményeire. Minden évben sikerül a megyei és regionális versenyeken túl országos szinten is kiemelkedő eredményeket elérnünk. Rendszeresen végeznek tanulóink dobogós helyeken az országos tanulmányi-, szakmai- és sportversenyeken.

Célunk, hogy diákjaink számára a tanítási-tanulási folyamat során olyan kompetenciákra épülő tudás elsajátítását adjuk, amely birtokában jól tudják kamatoztatni tehetségüket, tudnak bánni adottságaikkal, s olyan igényes szakemberekké válnak, akik képviselni tudják értékrendjüket.

Nekünk, pedagógusoknak az a legnagyobb élmény, ha végig követhetjük azt az utat, amely során a kis diákból a munkájára és környezetére igényes felelős felnőtt lesz. Tantestületünk azért dolgozik, hogy tanítványaink úgy tekintsenek vissza az itt eltöltött évekre, mint életük egyik meghatározó, szép emlékekkel teli szakaszára. Kívánom, hogy Önök is legyenek ennek az útnak részesei!