ZSzC Csány László Szakgimnáziuma, Zalaegerszeg

Igazgató választás...

Tisztelt Olvasó!

A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 67.§ (8) bekezdése alapján „Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési programmal kapcsolatosan - e törvény alapján véleményezésre jogosultak által - kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adatszolgáltatásunknak teszünk eleget azzal, hogy a pályáztatás során keletkezett dokumentációkat, jegyzőkönyveket közzétesszük a honlapon.”

Véleményező alkalmazotti értekezlet jegyzőkönyv

Véleményező nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyv