ZSzC Csány László Szakgimnáziuma, Zalaegerszeg

Évkönyv...

Évkönyv 2010-11
Eltelt egy újabb év, s ezzel egyidejűleg elkészült a következő Évkönyvünk. Érdekes, fordulatokban gazdag volt a 2010/2011-es tanév. A tanévet még Molnár Ernő elődöm nyitotta meg, a félévet Pethő Szilvia, akkor még megbízott igazgató zárta és elemezte. Most év végén pedig rám várt a feladat, hogy a végzősöket elbúcsúztassam, a tanévet lezárjam.
Nem egyszerű dolog tanév közepén egy új intézménybe csöppenni. A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola ráadásul méltán jó hírű, jól működő iskolája városunknak, ahol nagyok az elvárások, magas a színvonal. Bízom benne, hogy a kollégák, diákok és szüleik nem vették észre a vezetőváltást, és az iskola nyugodt légköre, jó hangulata, a kiegyensúlyozott munkavégzés megmaradt.

Évkönyv megnyitása(pdf)


Évkönyv 2011-12
A 2011/12-es tanév számvetését tartja kezében a kedves olvasó. Ez az első tanév, melynek egész éves munkáját kísérhettem figyelemmel az iskola igazgatójaként. Új igazgatóként, – a hagyományok tiszteletben tartása mellett – néhány új programmal kísérleteztünk. Így került sor a tanév elején a SINOSZ – Siketek és Nagyothallók Or-szágos Szövetsége – Road Show autóbuszának megtekintésére iskolánk előtt. A tanulók betekinthettek a fogyatékkal élők életébe, hallhattak gondjaikról, ismerkedhettek a jelbeszéddel, és megtapasztalhatták milyen a világ „hangok” nélkül.

Évkönyv megnyitása(pdf)


Évkönyv 2012-13
Idén is példás tanulmányi sikerek, szép versenyeredmények, gazdag, színes programok vannak mögöttünk. Ezekről tudósítanak diákjaink, tanáraink a kötet első részében. Több országos helyezés tanulmányi versenyeken, a diákélet színes képei, a múzeumprogram változatos eseményei, svéd vendégdiákunk bemutatása, sportsikerek és zenei programjaink – ezekről mind olvashatunk idei évkönyvünkben. A második, statisztikai részben már megújult formában is lehet tájékozódni az iskola tanulmányi eredményeiről, az érettségi vizsgákról, Horváth Gábor igazgatóhelyettes úr jóvoltából.

Évkönyv megnyitása(pdf)


Évkönyv 2013-14
A tavalyi évben először tartott „volt” csányosok találkozójának hangulata, a nemzedékek közös öröme arra késztetett bennünket, hogy ezt a rendezvényt megismételjük. Idén az aula avatásával kötöttük össze a rendezvény. Az aulát iskolánk volt diákjáról, Szalay Annamáriáról neveztük el. A hagyományokat tovább ápolva idén is volt Alapítványi bál. A szép bevétel – mely a tanulók év végi jutalmazását és az első informatika labor kialakításának megkezdését célozta – azt igazolja, hogy a szülők szívesen segítenek, ha arra érdemes célokat látnak.

Évkönyv megnyitása(pdf)