Vizsgák

A vizsga az oktatásban, képzésben részt vevő tanuló, vagy felnőtt, elméleti és gyakorlati tudásának, képességeinek, készségeinek, ismereteinek mérése, valamint ezek meglétét tanúsító, jogszabályban meghatározott bizonyítvány kiadására irányuló eljárás.

Intézményünkben kétféle, országos jogszabályok által szabályozott vizsga tehető.

Az érettségi vizsga, egyben szakmai érettségi vizsgát jelent, a nappali munkarend szerint tanulók számára.

A szakmai vizsga, a felnőttoktatásban, vagy felnőttképzésben részt vevő, szakképzettség megszerzésére vállalkozók számára szervezett vizsga.

A tanulmányok alatti vizsgák szabályait és rendjét a Pedagógiai és nevelési programunk szabályozza, a vizsgakövetelményeket közismeretei tantárgyak esetén a Helyi tantervben, szakmai tantárgyak esetén a Helyi szakmai tantervben rögzítettük.