Tanulmányok alatti vizsgák követelményei

A tanulmányok alatti vizsgák követelményeit a tantárgyi helyi tantervek tartalmazzák.

A szakgimnáziumi oktatásra vonatkozó vizsgakövetelményeket külön dokumentumokban is rögzítettük.