Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Az iskola célrendszerében hagyományosan kiemelt feladat, a tehetséggondozás és a képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek végzése, amely a tanórai tevékenységek mellett a tanórán kívüli foglalkozások keretében az alábbi tevékenységi formákban valósul meg.

  • Tantárgyi szakkör, önképzőkör, érdeklődési kör: a tanév elején a tanulói igények felmérése alapján indul bármely, az iskolában tanított tantárgyból. Célja a képességek egyéni fejlesztése, a tehetséggondozás, a tanulók tantervi anyagon túlmenő érdeklődésének kielégítése, a továbbtanulás elősegítése. Kiemelten fontos cél a nyelvtanulási lehetőségek fejlesztése, a második idegen nyelv felvételének biztosítása. Általában heti 1 vagy kéthetenként 2 órában kerülnek megtartásra, szakmailag felkészült tanár vezetésével. Indításukhoz legalább 12 jelentkező szükséges, ennél kisebb létszám esetén a működéshez az igazgató adhat engedélyt. Finanszírozásuk vegyes: részben alapítványi forrásból, részben szülői hozzájárulásból történik.
  • Kulturális diákkörök: az iskolai énekkar és az irodalmi színpad tehetséges tanulói a nemzeti ünnepek, a tanévnyitó és tanévzáró, a karácsonyi ünnep alkalmával, valamint a szalagavató és ballagási ünnepségeken közreműködnek az ünnepi hangulat megteremtésében. A tanév során munkájuk elsősorban az ezekre való felkészülést szolgálja.
  • A diákstúdió az iskolarádió napi rendszeres működtetéséről gondoskodik, az iskola életével összefüggő műsorok, hirdetések és zenei összeállítások sugárzásával.
  • Az Évkönyv illetve igény esetén diákújság megírására, szerkesztésére évente változó összetételű diákcsoport szerveződik. Résztvevői lehetőséget kapnak verseik, novelláik, rajzaik megjelentetésére.
  • Tanulmányi versenyek célja a tanulók tantárgyi, szakmai érdeklődésének fokozása, kiemelkedő teljesítményekre való ösztönzés. Az iskola tanulói rendszeresen bekapcsolódnak a versenykiírásban foglaltak szerint a megyei, területi és országos tanulmányi versenyekbe. Ezt megelőzően háziversenyek keretében választják ki az egyes munkaközösségek a továbbjutó tehetséges tanulókat.
  • Pályázatokon való részvétel: a munkaközösségek biztosítják, hogy a tanulók megismerjék az életkoruknak és érdeklődésüknek megfelelő pályázati kiírásokat és segítik az ezeken való sikeres részvételt. Ily módon tanulóink évek óta eredményesen szerepelnek gazdasági tárgyú, történelmi, környezetvédelmi és kulturális pályázatokon.