Nyelvi előkészítő évfolyam

A Csány László Szakgimnáziumban a jövő tanévtől újra nyelvi előkészítő évfolyamok indulnak. A pedagógiai tevékenység tervezése előtt gondoltunk arra, hogy vajon tudjuk-e azt pontosan, milyen világban kezd majd dolgozni a szakképesítése, diplomája megszerzése után az a gyermek, aki a jövő tanévben kezdi a középiskolát. A – meglehetősen gyorsan avuló – szakmai ismeretek mellett, a gazdaság kihívásai, milyen készségek, képességek, milyen alap kompetenciák meglétét követelik majd meg a jövő szakembereitől.

A nyelvi előkészítő évfolyam lehetőséget teremt számunkra, hogy az évfolyam tantervét, olyan hasznos tartalommal töltsük meg, ami a nyelvtanulás mellett a kulcskompetenciák építését szolgálja, oly módon, hogy kialakítja a gyermekek tanulással kapcsolatos motivációját, pozitívra állítja a tanuláshoz való viszonyát, fejleszti azokat a képességeket, készségeket, amelyek idő hiányában esetleg nem kellően alakultak az első nyolc évben.

Felfogásunk szerint a nyelvi előkészítő évfolyamon megvalósítható az a pedagógiai környezet, amelyben a tanulók képesek lesznek hatékonyan építeni saját kompetenciáikat, így az évfolyam elindíthatja a gyerekeket egy olyan fejlődésben, aminek eredményeképpen, birtokában lesznek, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciáknak, gyorsan fejlődő világukban képesek lesznek tudásukat önállóan is bővíteni, a kihívásokhoz későbbiekben is alkalmazkodni.

A pedagógiai folyamatot tudatosan tervezzük meg. A nyelvi előkészítő évfolyam helyi tantervében tervezett tantárgystruktúra szolgálni tudja, mind az európai uniós dokumentumokban, mind pedig a Nemzeti Alaptantervben kiemelten említett kulcskompetenciák nagy részének fejlesztését.

Tervezett tantárgyak és óraszámaik:

Angol nyelv (haladó szinten) 14 óra
Német nyelv (kezdő szinten)  4 óra
Anyanyelvi képességfejlesztés  1 óra
Matematikai képességfejlesztés  1 óra
Tanulás tanulása  1 óra
Informatika  3 óra
Testnevelés  5 óra
Osztályfőnöki  1 óra

Új tantárgyként jelenik meg a diákok számára a tanulás tanulása. A tanulni tudás megtanítása együttesen képviseli az attitűd, a tanuláshoz való viszonyulás formálását, szokások alakítását, képességek fejlesztését, módszerek, technikák megismerését.

Informatika tantárgy keretében tanulják meg a diákok a tízujjas vakírás alapjait, valamint gyakorlatot szereznek olyan korszerű digitális alkalmazások használatában, amelyek tovább bővítik az önálló, vagy közösségi tanulásuk során használható eszközök tárát. Biztosítva ezzel azt is, hogy további életük során egy egyéni tanulási út bejárásával új tudásra tehessenek szert.

A nyelvi előkészítő évfolyam tevékenységrendszerét oly módon tervezzük, hogy abban hangsúlyosan szerepeljenek a tanulói tevékenységek. A diákok ne passzív, hanem aktív, cselekvő részesei legyenek a pedagógiai folyamatoknak. Mindehhez segítségül hívhatjuk a cselekvés pedagógiájában gyökerező módszertanokat. Olyan tevékenységeket tervezünk, amelyek során a tanulók aktív, alkotó, felfedező tevékenységet végeznek, tudatosan kommunikálnak, együttműködnek társaikkal, a közösen elvégzett munkájukat, annak eredményét megosztják másokkal, akár a világhálón is.

A célunk, hogy a nyelvi előkészítő évfolyamból, megfelelő nyelvtudással rendelkező, emellett tanulni tudó és akaró, a tudásszerzésben, tanulásban motivált diákok kerüljenek ki.