Kortárs segítő klub

Mi is az a kortárs segítés? Ki is az a kortárs segítő?

A kortárs segítés az a támogató folyamat, ahol a fiatalok megtanulják, hogyan tudják nehéz élethelyzetben pozitívan támogatni egymást.

A kortárs segítő abban segít, hogy a bajban lévő másik minél tisztábban lássa saját érzelmeit és a problémamegoldás lehetőségeit.

A kortárs segítő híd a professzionális segítők eléréséhez.

A kortárs segítő nem oldja meg a másik helyett a problémát, hanem támogatást ad a megoldáshoz.

Jelentkezem a klubba.
Olvasok tovább a kortárs segítésről.

Így leszel profi kortárs segítő

  1. 1) Jelentkezel ezen a linken a csapatba.
  2. 2) Részt veszel a kétnapos felkészítő programon.
  3. 3) Havonta egy alkalommal összejövünk és átbeszéljük az élet nagy dolgait, aktuális kérdéseket, problémákat, meghallgatunk egy-egy érdekességet, segítő szervezeteket látogatunk — mindez közösségi szolgálaton való részvételként elszámolható.

Jelentkezési határidő: 2017. október 9.

Mi mindenről hallasz a Klubban?

>>> egy kis csapatépítés, önismeret, áldozattá válás megelőzése, drog-prevenció, függőségek megelőzése, kamasz és fiatalkori krízishelyzetek felismerése, kortárs bántalmazás, internetes zaklatás, biztonságos Net-használat, családi problémák, baráti konfliktusok, párkapcsolat, szerelmi gondok, nehezen kezelhető szülők és más családtagok, segítési lehetőségek, segítő szervezetek megismerése… <<<

Hasznos Neked és hasznos a Társadnak

A foglalkozások során olyan személyes kompetenciák fejlesztése zajlik, mint:

>>> önismeret, társismeret, probléma-érzékenység, szakmai segítő ismeretek célzott megszerzése, verbális és nonverbális kommunikációs készség, kapcsolatteremtési készség, konfliktuskezelés, problémamegoldás, indulat - és feszültségkezelés, konzultációs készség…<<<

Ki lehet alkalmas kortárs segítőnek? Az, aki...

>>>empatikus, érdeklődik mások iránt, oda tud figyelni a másikra, nyitott az emberekre, lelkiismeretes és gondoskodó, vállalja a felelősséget a tetteiért, hajlandó tanulni...<<<

Jelentkezési lap.

A kortárs segítés, mint mozgalom és módszer az 1970-es években jelent meg az Egyesült Államokban. A nehéz helyzetbe került fiatalok segítésére nem szakembereket alkalmaztak, hanem általuk felkészített tinédzsereket, akik a kortárs hatás égisze alatt saját korosztályuknak hatékonyan közvetítettek megfelelő értékeket olyan kiemelt prevenciós területeken, mint droghasználat, ifjúsági egészségvédelem.

Magyarországon először az 1980-as években, civil kezdeményezésre jöttek létre hasonló csoportok, melyek olyan kiemelt területeken használják ki a kortárs hatás jelenségét, mint a bűnmegelőzés, testi-lelki egészségvédelem, értelmes szabadidő eltöltés. A fiatalok saját korosztályukban, saját természetes közegükben működnek segítőként, mint egy hidat képezve a problémával küzdő fiatalok és a professzionális segítők között.

Milyen feladatot lát el a kortárs segítő? Leginkább figyel, jelen van társai között. Értő figyelemmel meghallgatja társait, segítő attitűddel támogatja társát a problémás helyzetben, hogy a legoptimálisabb megoldást találja meg. A kortárs segítő nem oldja meg más problémáját, viszont szakmai felkészültsége hozzásegíti, hogy jó tanáccsal a megfelelő segítségkérés felé terelje a bajban lévő társát.

Hogy válik valaki kortárs segítővé? A csatolmányban szereplők szerint a fiatal jelentkezik a két napos felkészítő képzésre. Ennek elvégzését követően kezdik meg a fiatalok a „munkát” és később havonta – másfél havonta történő találkozások – klubfoglalkozások - során további tematikus ismereteket kapnak és további készségfejlesztő feladatokat oldanak meg.

A klub működtetése során figyelmet fordítunk arra, hogy a szociális, egészségügyi, civil és egyéb professzionális segítő szervezetekkel – terepmunka során - megismertessük őket. A klubban kiemelt figyelmet fordítunk a közösségépítésre, a szabadidő kulturált és hasznos eltöltésére.