Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

A helyi tantervek követelményrendszerében meghatározott kompetenciák csak folyamatos, alapos otthoni felkészüléssel sajátíthatók el, ezért a hétköznapi házi feladatok mellett, a tanulók a hét végi pihenőnapokra, a szabadnapokra – a nyári szünet kivételével –, az iskolai szünetekre írásbeli és/vagy szóbeli házi feladatot kapnak. Ezek konkrét megvalósítását és korlátait az egyes tantárgyak helyi tanterveiben határoztuk meg, az alábbi általános elvek betartásával:

  • a terhelés legyen folyamatos és egyenletes, a kitűzött feladatok feleljenek meg a helyi tantervek célkitűzéseinek,
  • a kiszabott házi feladatok mélysége és mennyisége feleljen meg a tanulók életkorának,
  • szolgálják a tanulók készségeinek fejlesztését,
  • a tanulókat (versenyre készülőket, a tantárgy iránt aktívan érdeklődőket, felzárkóztatásra szorulókat) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.

A tanulónak joga, hogy egy tanítási napon maximum 2 témazáró dolgozatot írjon, amit a tanár köteles előre bejelenteni. Az előzetes bejelentés határidejét az egyes tantárgyakról készült helyi tanterv „Írásbeli beszámolók rendszere” című fejezete tartalmazza, melyet a tanár a tanév elején ismertet a tanulókkal. A témazáró dolgozatok időtartama legfeljebb 90 perc lehet, kivéve az érettségit közvetlenül megelőző záró dolgozatokat. A tanulónak további joga, hogy az írásbeli dolgozatát 15 munkanapon belül kiértékelve megtekinthesse.