Érettségi vizsga

Az érettségi vizsga állami vizsga, amelyet országosan egységes vizsgakövetelmények szerint kell megtartani.

Az érettségi bizonyítvány érettségi végzettséget tanúsít, és jogszabályban meghatározottak szerint felsőoktatási intézménybe való felvételre, szakképzésbe való bekapcsolódásra, valamint munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogosít.

A szakmai érettségi vizsga jelen tanévben a kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyakból (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv) és a szakközépiskola ágazata szerinti kötelező szakmai vizsgatárgyból (Informatika ismeretek, Közgazdaság ismeretek) áll.

A szakmai érettségi vizsga vizsgakövetelményeit - a közismereti érettségi vizsga követelményeinek figyelembevételével - az ágazatokra előírt kötelező szakmai érettségi vizsgatárgyak követelményei tekintetében a Kormány adja ki.

A szakmai érettségi vizsga lebonyolításának módját a vizsgaleírások tartalmazzák.

Általános tájékoztató az Oktatási Hivatal honlapján.