vizsga

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. írásbeli vizsga

2017. május 19. - 10:00

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. írásbeli vizsganap

A.) Komplex vállalkozói ismeretek: 10:00

B.) Az íráskészség és az olvasott szöveg értésének mérése idegen nyelven,

valamint nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia

mérése: 11:15

 

Érettségi vizsga

Az érettségi vizsga állami vizsga, amelyet országosan egységes vizsgakövetelmények szerint kell megtartani.

Az érettségi bizonyítvány érettségi végzettséget tanúsít, és jogszabályban meghatározottak szerint felsőoktatási intézménybe való felvételre, szakképzésbe való bekapcsolódásra, valamint munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogosít.