ZSzC Csány László Szakgimnáziuma, Zalaegerszeg

Alapítvány...

Adószám: 19284840–1–20

Név: Csány KSZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány


Az iskola Pártolói Alapítványáról

2009 tavaszán Molnár Ernő, az iskola akkori igazgatójának és volt diákjának kezdeményezésére - a technikai okokból megszűnt régi alapítvány helyett - új néven és új tartalommal létrejött a Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány. Az indítványt két volt csányos diák karolta fel először: dr. Koller Valéria, az OTP Bank Zalaegerszegi Igazgatóságának vezetője és Tóth Zoltán, a WH Consulting ügyvezető igazgatója. Mindketten, cégükön keresztül az iskolai célok komoly támogatói és évek hosszú során át aktív részesei voltak az intézmény szakmai életének. Az alapítók körét Józ’wiák Ilona csatlakozása tette teljes körűvé, aki közel négy évtizedig dolgozott iskolánkban; magyartanárként, munkaközösség vezetőként, irodalmi színpad vezetőként.

A négy alapító az alapítvány fő céljaként a képzési feltételek korszerűsítésének segítését, a tehetséges tanulók tanulmányi, kulturális- és sportversenyekre, felsőfokú tanulmányokra való felkészítésének elősegítését, továbbá az országos tanulmányi és sportversenyen kiemelkedő eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik munkájának méltó elismerését tűzte ki.

E célok eléréséhez:

  • forrást biztosít a korszerű ügyviteli, oktatástechnikai eszközök beszerzéséhez, az oktatáshoz szükséges programok, egyéb kiadványok, eszközök, berendezések megvásárlásához, az iskolaépületek állagának javításához,
  • hozzájárul a tehetséges, felsőfokú továbbtanulásra készülő tanulók speciális, órán túli (előkészítő, szakkör, önképzőkör) felkészítésének finanszírozásához,
  • lehetőséget biztosít a kiemelkedő és eredményes szakmai munkát végző szaktanárok munkájának jutalmazására,
  • kiemelten kezeli és támogatja a tehetséges, szorgalmas tanulók képességfejlesztését, aspirációját.

Dr. Németh György - díj

A Csány KSZKI Pártolói Alapítvány Kuratóriuma 2012 év elején úgy döntött, hogy a tanulók számára megalapítja az iskola nagyhírű, közelmúltban elhunyt közgazdász igazgatója tiszteletére a Dr. Németh György – díjat. A díj névadója harminchat évig dolgozott az iskolában, melyből húsz évig volt igazgató. Nevéhez kötődik az informatikai képzés bevezetése 1973-ban, és az iskola közgazdasági képzésének reformszellemű megújítása. A díj közvetlenül szolgálja az Alapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott célt: a tehetséges tanulók országos tanulmányi versenyeken elért helyezésének méltó elismerését. A díjat minden tanévben egy tanuló érdemelheti ki szakmai (közgazdasági vagy informatikai) országos szintű, legalább döntős helyezésével, helyezéseivel.